Annette Undith

Din wellbeing coach

Alderskompetencer og -diskrimination

Hvad betyder aldring – og hvordan betager vi aldring?

Vi betragter seniorer forskelligt afhængig af, hvor i verdenen vi befinder os. I nogle samfund og kulturer udviser man respekt for alder – sågar underdanig respekt uanset dennes adfærd og opførsel. Alderen er i sig selv respektindgydende. På vores breddegrader opdrager vi vores børn til at udvise respekt til dem, der fortjener vores respekt.
  
Hvad er en senior?

Det viser sig at være meget varierende afhængig af branche, hvilken alder vi bliver betragtet som seniorer. Nogle helt ned til 40+ men de fleste regner fra 55+ eller 60+. Der ligger også en faktor i terminologien. F.eks. betyder at være seniorkonsulent eller senior manager erfaring og tyngde, og ikke at man er på vej på pension. Ofte er seniortitlen en forfremmelse. Drejer problematikken sig også om den måde, vi (mis)forstår aldringens og alderens betydning for vores arbejdes værdi?

 

Hvornår skifter vi fra at være attraktive erfarne til at være for gamle?

 

Hvad er seniorkompetencer?

Rapporter viser, at vi udvikler særlige kvalifikationer med alderen, og begrebet er udviklet af Dr. Med Henning Kirk. Han påpeger, at seniorer tænker mere systematisk og kan bevare roen bedre i pressede situationer samt har større beslutningsdygtighed – man kunne vel også kalde det modenhed – øvelser gør mester, og senior har haft flere år at øge sig i. Rapporterne viser endvidere, at

 

nutidens seniorer er en ressource- og kompetencestærk generation, der bidrager til
en mere stabil organisation i en tid, hvor robusthed er den nye efterspurgte egenskab.

 

Arbejdslivet for seniorer 
Med en voksende aldrende population og en stigende pensionsalder, er det paradokst at læse, hvordan seniorer mister noget

af deres værdi på arbejdsmarkedet, når de runder 50 eller 55 år. Hvis du f.eks. var 55 år den 1. januar 2022, har du 13 år tilbage

af dit arbejdsliv. Det er en del år for tidligt at være dømt ude. Vi har allerede forskning på, at vi udvikler kompetencer igennem

livet og på en række områder bliver bedre arbejdskraft med alderen. Et forskningsprojekt fra SeniorArbejdsLiv viser f.eks. at

oplevelsen af aldersdiskrimination er specielt udbredt blandt akademikere. Hvorfor? Rudi Westendorp, prof. i aldring fastslår,

at seniorers mentale evner netop ikke aftager med alderen. Risikoen for at udvikle demens er reduceret med 1/3. Hver 4. dansker

er over 60 år.


Det er på høje tid, at arbejdsmarkedet og måske os alle justerer opfattelsen. Unge mennesker på 20 år estimeres til at blive

100 år – det peger helt evident på en anden pensionsalder, hvilket debateres kraftigt i medier og af politikere. Desværre følger

virksomhedernes opfattelser ikke helt med i deres opfattelse af seniorer og generationer.

 

Hvad skyldes denne fastlåste aldersopfattelse?

Rudi Westendorph peger på, at vi betragter vores egen referenceramme – vores familie. Vi glemmer dermed, at vores egen alderdom bliver væsentlig anderledes udviklet igennem 2-3 generationer. Dernæst kan vi ikke forholde til, hvordan vores arbejdsliv ser ud frem til pensionsalderen og hvilke ændringer og forandringer, der er kommet. Senioner i dag har f.eks. oplevet en digitalisering, som de næppe havde fantasi til for 30-40 år siden.

 

Vi bliver alle nød til at arbejde på vores opfattelse af alderdom, aldring, alderskompetencer og pensionsmodning.

 

 Hvordan får vi udbredt den viden både generelt og særligt til arbejdsmarkedet?

Hvilke kulturelle/strukturelle ændringer mener du der skal til?

  Jeg brænder for at videregive min egne læringer og gennem coaching vise vejen til en større bevidsthed om
  dine seniorkompetencer, din arbejdsmarkedsværdi og faglige selvtillid.  

   

  Jeg er nysgerrig på dine tanker, erfaringer og oplevelser og hører gerne dine tanker og feedback. 

  Aliquet cras adipiscing nonummy, elit ipsum blandit arcu montes porta fusce nullaor sitame consectetur adipisicing ligula eiusmod eiusmod sitame nullaor ligula adipisicing fusce consectetur.

  Aliquet cras adipiscing nonummy, elit ipsum blandit arcu montes porta fusce nullaor sitame consectetur adipisicing ligula eiusmod eiusmod sitame nullaor ligula adipisicing fusce consectetur.