Annette Risdahl Jensen

Din wellbeing coach

Er du styret af følelser eller fornuft?


Er du empatisk eller empat? Er du er særligt sensitiv (HSP) og empat? Måske du er stoicist eller narcisist?


Almindelig empati betyder, at vi sympatiserer med andre, når de gennemgår ex. en sorg eller glæde. 'Almindelige' mennesker (uden diagnoser eller særlige personlighedstræk) er født med empati, hvilket i grad varierer fra menneske til menneske. 

 

Empaten mærker andres følelser, energi og fysiske symptomer i sin egen krop uden de sædvanlige filtre, som de fleste mennesker har. Empaten kan opleve andre’s sorg og glæde, som var det sin egen. Ofte mærker empater først og tænker bagefter, hvilket er det modsatte af, hvordan de fleste mennesker fungerer. Det kræver træning som empat at skærme sig – at lære at have et filter mod alt for mange følelser fra andre - for at undgå at blive for overvældet. 

 

Omvendt giver det en fantastisk gave at kunne være med andre i deres følelser på en helt unik måde, idet empaten ikke blot interlektuelt forstår andres situation eller har reference/hukommelse om en lignende selv men netop mærker følelser, som om empaten bliver ’smittet’.

 

Empater deler flere ersonlighedstræk med særligt sensitive (HSP). Nogle af HSP kendetegnene er have lav tærskel for stimulering, behovet for alenetid, følsomhed over for lys, lyd og lugt – og kærlighed til naturen. På den positive side er særligt sensitive mennesker ofte dygtige til at skabe mening i svære ting, til at bearbejde vanskelige følelser/sorg, til at lytte til sig selv og til at være tro mod sig selv. En læge fra koncentrationslejrene Victor Frankl har skrevet om sine observationer. Han skriver bl.a., at de sensitive mennesker så ud til at have en særlig indre styrke, de kunne trække sig ind i sig selv og finde mening der – at finde mening er en afgørende kilde til mental overlevelse.


Vi kan således godt være særligt sensitive uden at være empater - men sjældent omvendt! Empaten er derimod ofte særligt sensitiv. 


I den anden ende af skalaen finder vi narcisisten, som også findes i gradueringer. Det kan være vanskeligt at gennemskue en narcissist. Der skal kompetente fagfolk til, for at man kan tillade sig at diagnostisere en person som narcissist. Selvom narcissister er forskellige og kan have trækket i forskellige grader, så kan man eks. kende narcisisten på adfærd som eks.: Har et overdrevet behov for opmærksomhed, kan være et offer, kan ikke være alene, er egoistisk med et grandiost selvbillede, føler sig mere værd end andre, kan være intelligente, veltalende, charmerende og venlige, skaber konflikter for at få opmærksomhed, har et overfladisk følelsesliv, har vanskeligt ved nærhed og intimitet, tager ikke ansvar for sine egne følelser og handlinger osv. Vi taler også ofte om narcisistiske træk, dvs. en ikke-diagnosticeret person kan udvise en narcisistisk adfærd uden nødvendigvis at være narcisist, ligesom vi kan være egoister ind imellem og andre gange storsindede. 


Stoicisme er en antik filosofisk retning og handler om at adskille følelser og fornuft, udøve selvkontrol og udelade følelsesmæssig involvering, da valg skal træffes ud fra fornuften alene. Du kender sikkert udtrykket at have en stoisk ro. 


Hvor ligger du på skalaen? Hvor stor er din spændvidde i at bevæge dig på skalaen? Er du også optaget af at 'læse' andre menneskers adfærd og årsager. 


Nu handler det selvfølgelig ikke om at diagnosticere eller sætte os i en bås. Sandheden er, at der ikke findes en klar grænse eller barriere, som skiller følelser fra fornuft, fortæller forskningen os. Faktisk handler det hele om dimensioner af det menneskelige sind, som altid arbejder sammen. Følelser er ophav til visse tanker, og tanker er ophav til visse følelser. Alle følelser er udtænkt til en vis grad. Følelser ses ofte som en modpol til fornuft , men ofte er følelserne udtryk for en bevidst eller ubevidst analyse af en konkret situation.


  Vi kan godt være i vores følelsers vold og magt ind imellem uden at være hverken særligt sensitive, narcisister eller stoicister. 
  Oplever du imidlertid alt for ofte ikke at have kontrol - for meget kontrol, mangel på empati - og det påvirker dit liv!

  Jeg brænder for at videregive min egne læringer og gennem coaching vise dig vejen til dine mål og lykke!


  Jeg er nysgerrig på dine tanker, erfaringer og oplevelser og hører gerne dine tanker og feedback. 

  Aliquet cras adipiscing nonummy, elit ipsum blandit arcu montes porta fusce nullaor sitame consectetur adipisicing ligula eiusmod eiusmod sitame nullaor ligula adipisicing fusce consectetur.

  Aliquet cras adipiscing nonummy, elit ipsum blandit arcu montes porta fusce nullaor sitame consectetur adipisicing ligula eiusmod eiusmod sitame nullaor ligula adipisicing fusce consectetur.