Annette Undith

Din wellbeing coach

Hvem fortjener din loyalitet?

Din familie – din arbejdsgiver - din overbevisning?

Hvad betyder loyalitet for dig?  Troskab, trofasthed, pligtfølelse, ubestikkelighed, lydighed, lovlydighed?

 

Loyale mennesker holder sig til deres principper, men hvad er det, som styrer loyale mennesker?

Loyalitet betyder, at du giver din respekt OG en viden om, at du ikke vil forråde/sikkerhed. Loyalitet er et valg og kan ikke påtvinges af f.eks. en arbejdsgiver. Dit valg afhænger af din respekt, og før du kan respektere og være loyal overfor andre, skal du respektere dig selv. Er du loyal og respektfuld overfor dig selv?

 

Loyale mennesker er først og fremmest ærlige mennesker. Loyale, ærlige mennesker lever efter deres værdisæt og har valgt at respektere sig selv og andre. Loyalitet er yderligere tilknyttet tillid men går dybere. Ifølge antroplogien var loyalitet en mekanisme til overlevelse i vores fortid. Dengang hvor vores forfædre måtte arbejde hårdt for føden og overlevelse, da var det afgørende for overlevelse at modtage hjælp fra andre mennesker. I dag er vi langt mindre afhængige af andre for vores egen overlevelse og derfor er vi tilbage til, at loyalitet er et valg. Vi har brug for intimitet og sikkerhed, som vi får af mennesker, der betyder noget i vores liv.


Hvordan er loyale mennesker?

Loyale mennesker er frem for alt trofaste mod deres egne principper. Det er grundlaget for en loyal adfærd: De holder sig altid til deres principper, og hvad de ellers ser som rigtigt. Loyalitet kan også beskrives som hengivenhed til at gøre det rigtige. Den latinske betydning af ordet “loyalitet” kommer fra ordet “legalt.” Det er derfor, det involverer en fornemmelse af integritet og hengivenhed til altid at gøre det rette. Det betyder f.eks., at du aldrig afslører en ekskærestes hemmeligheder, kritiserer eller sårer.


Du kan ikke gøre andre loyale overfor dig

Der stilles ofte krav fra arbejdsgivere, at vi skal være loyale. Det nævnes direkte i jobannoncer, men loyalitet kan drejes og såvel af arbejdsgivere og familie ved f.eks. at forlange, du skal have de samme værdier, vaner og ritualer som dem. Loyalitet kan ikke dikteres, da det jo kan konflikte med egne værdier. Dvs. ægte loyalitet er en udøvelse af moralsk støtte og hengivenhed, hvor du vælger altid at være konsistent med dine egne principper og værdier. Du kan således ikke være loyal overfor din arbejdsgiver, hvis du ikke deler værdier.


Dog ser vi ikke eksempel, hvor det ikke handler om et bevidst valg - nemlig den blinde loyalitet fra børn til forældre. Barnet er afhængigt af sine forældre for overlevelse, hvilket definerer deres loyalitet.

De yngre generationer deler heller ikke samme oplevelse af loyalitet – de er ofte mere loyale overfor ’sagen’/casen end overfor arbejdsgiveren. Derfor ser vi også en stigende tendens til at tale værdier og match på værdier ved jobsamtaler.

 

Hvem er du loyal overfor?

Psykologerne fremhæver ofte overfor stresspatienter, at de er FOR loyale, og at man definitionsmæssigt kun bør være loyal overfor sine kære f.eks. familie og venner. Din relation til en arbejdsgiver er køb og salg – udbud og efterspørgsel. Dine kompetencer, ydelser og service købes/aflønnes. Arbejdsgiveren har definitionsmagten – kan afskedige dig, bestemmer dine opgaver, løn mv. Pas derfor på med at forveksle engagement i opgaver, arbejdsgiver, produktet med loyalitet. Din arbejdsgiver forveksler måske også begreberne, når han/hun forventer din loyalitet.

 

Din loyale ven støtter dig i alt, hvad du foretager dig og beslutter dig for, uanset hvor om han/hun er enig. Det betyder ikke, at de blindt taler dig efter munden og kan netop advare dig om noget, som du ikke har set. Din loyale ven handler ud fra sine værdier og vil dig det bedste – også når det betyder at fortælle en sandhed, der kan gøre ondt men som er det rigtige.

 

Loyalitet er en indre, ikke ydre værdi, og den skal altid være på linje med et sæt værdier baseret på respekt og integritet.


  Når jeg coacher, handler det ofte om at finde sine værdier for derefter at blive klogere på f.eks. ændring af adfærd, vaner, sætte de rette mål osv. Når jeg coacher stressede, som f.eks. skal definere en strategi til at undgå stress fremover, handler det også om at forstå sin loyalitet og relation til arbejdsgiveren.

  Jeg håber hermed at have inspireret dig og måske sat nogle tanker igang, og har du brug for hjælp, er jeg altid til rådighed for en uforpligtende indledende snak. 

    

   Vi kan godt være blindt loyale overfor vores arbejdsgiver og øge vold på vores eget værdisæt - 
   – men hvorfor disponere din loyalitet forkert, når du godt kan være engageret og committet, uden at være loyal - men dedikere din loyalitet til dine nære relationer. 

   Jeg brænder for at videregive min egne læringer og gennem coaching vise vejen til en større bevidsthed om din loyalitet og værdier.  

    

   Jeg er nysgerrig på dine tanker, erfaringer og oplevelser og hører gerne dine tanker og feedback. 

   Aliquet cras adipiscing nonummy, elit ipsum blandit arcu montes porta fusce nullaor sitame consectetur adipisicing ligula eiusmod eiusmod sitame nullaor ligula adipisicing fusce consectetur.

   Aliquet cras adipiscing nonummy, elit ipsum blandit arcu montes porta fusce nullaor sitame consectetur adipisicing ligula eiusmod eiusmod sitame nullaor ligula adipisicing fusce consectetur.