særligt sensitiv

DET SÆRLIGT SENSITIVE TRÆK 


15-20% af befolkningen er fra fødslen særligt sensitive (på engelsk HSP: Highly Sensitive Person). Det vil sige, at de er udstyret med et særligt modtageligt nervesystem, som betyder, at de sanser, ser, hører og fornemmer flere nuancer i deres omverden end gennemsnittet gør. Hjernescanninger viser, at særligt sensitive mennesker bearbejder de indtryk de får på et dybere plan i nervesystemet end mennesker, som er mindre sensitive. Begrebet særlig sensitivitet er blevet udviklet af den amerikanske psykolog og forsker, Elaine N. Aron. Hun er på baggrund af en omfattende forskning på området kommet frem til, at ca. hvert femte af os er udstyret med et særligt modtageligt nervesystem, og at sensitiviteten er biologisk betinget.

Særligt sensitive mennesker er således meget påvirkelige af det, der sker omkring dem. De reagerer stærkere på oplevelser i deres ydre verden og tænker mere over dem. De er også mere påvirkede af deres egne tanker og følelser. Særligt sensitive mennesker er ofte meget dybsindige, har et rigt og levende indre liv og en god forestillingsevne. De er intuitive, opmærksomme på det subtile og uhåndgribelige i deres omgivelser og har en veludviklet indlevelsesevne. 

Hvis du er særligt sensitiv, er du derfor beriget med en særlig evne, som gør dig mere modtagelig over for din omverden. Når de fleste mennesker træder ind i et rum, bemærker de måske de andre mennesker og møblerne. Hvis du er særligt sensitiv bemærker du også stemningerne i rummet, forholdet mellem de mennesker, der er til stede, deres forskellige personligheder, hvordan der lugter i rummet, hvordan lydene og lyset er etc. 

Dette er både en gave, men kan også være ganske vanskeligt, da det kan gøre dig sårbar over for din omverden. Du har både evnen til at opleve verden meget stærkt, intenst og nuanceret, men du er også ofte i farezonen for at blive overstimuleret, overvældet og stresset af omverdenens mange indtryk. I en verden fyldt med stimuli og mange skift, som de fleste af os lever i, vil særligt sensitive mennesker være ekstra udsat for overstimulering og deraf følgende stress.

Trods evidensbaseret forskning er det særligt sensitive karaktertræk endnu ikke anerkendt inden for lægevidenskaben; men lad os ikke vente på det. Det er formentligt,  fordi det ikke er en diagnose og heller ikke bør være det. Hvis du skulle ønske mere viden, kan du læse Elaine N. Arons bog: Særligt sensitive mennesker (Borgen 2008) eller søge informationer på HSP foreningens hjemmeside. 

Min historie som særligt sensitiv


Som barn var jeg altid det sarte lille pus. Fik sår, hvis strømpen foldede, kastede op af en gyngetur,  maden var for stærk, overdreven hævelse af insektbid osv. Jeg og mine forældre viste ikke andet, vi var ikke klogere. Det gav mig et selvbillede af at være en skrøbelig sjæl. Det kan jeg også stadig være, men nu ved jeg hvorfor. Eller som min 1. mand ofte sagde: "Du piver over de små ting, men kriserne klarer du flot." 


Da jeg for efterhånden en del år siden læste en artikel om særlig sensitivitet - også kaldt højsensitiv - var det som en åbenbaring; endelig en valid forklaring, at det handler om biologi/genetik og ikke blot om at være en sart sjæl! Dette karaktertræk har i mange år været en hemsko for mig, men i dag bruger jeg det også positivt - f.eks. i min coaching, hvor jeg kan mærke bedre med mine fint følende sanser og antenner. 


Jeg har på egen krop mærket, hvordan det ofte misforstås og fejlbehandles af omgivelserne.

Kunsten er for mig accept, at sådan er jeg, og det skal og kan jeg ikke ændre på samt at bruge min viden og selvindsigt men ikke som en undskyldning. 

Et stressforløb efter en mislykket operation med ingen smertedækning og følgeligt søvnløshed i månedsvis har lært mig, hvordan stress særligt rammer os særligt sensitive og hvorfor. 


Det er derfor min passion og mission at coache andre særligt sensitive til større accept, bedre coping og større velvære og trivsel. 

Din wellbeing coach!!

Hvad får du ud af coaching som særligt sensitiv:

 

Coaching kan være en af nøglerne til, at du kan: 


  • forstå på hvilke områder, du er sensitiv 

  • acceptere og rumme din særlige sensitivitet

  • blive bevidst om fordelene og lære at inddrage disse 

  • håndtere overstimulering 

  • blive mere bevidst om at vælge de rigtige og
    sunde rammer i dit liv (job, venner osv.)
  • lære hvordan dine omgivelser og pårørende
    skaber de bedste betingelser for dig