HVAD ER COACHING?

Coaching handler om valg og handling - som coach hjælper jeg dig med at finde dine egne ressourcer til det liv, du ønsker. At hjælpe dig med at indse, at du besidder ressourcerne og potentialet til at befinde dig, hvor du vil og styrke dig i troen på, at du kan gøre noget ved det.


Coaching er et håndværk - en metode, der kan hjælpe dig med at bryde negative tanke- og handlemønstre, overkomme forhindringer og udfordringer og erstatte dem med nye, motiverende alternativer. Coaching kan kort sagt flytte dig og bruges til hvad som helst og hvor som helst. 

Coaching er: 


  • At lytte aktivt

  • At motivere til øget præstation i en række sammenhænge: Sport, ledelse, medarbejderudvikling, vejledning, personlig udvikling, relationsarbejde mv.

  • At fokusere på nuet og fremtiden snarere end fortiden

  • At motivere og støtte - en coach definerer aldrig et mål, det gør coachee

  • At få coachee til at handle eller acceptere

  • En ligeværdig og motiverende samtale med det sigte at kunne fokusere tanker, følelser og adfærd hen imod at opnå et bestemt mål

  • Baseret på empati, gensidig tillid, respekt og kommunikation

  • Baseret på tanken om, at coachen stiller spørgsmålene, og coachee reflekterer og handler


Det kan måske være svært at vælge, hvilken type hjælp, der er bedst egnet. Denne model viser forskellen i de forskellige roller